MszaPojednania.pl

W dniu 12 listopada 1989 roku w „mszy pojednania” w Krzyżowej udział wzięli Tadeusz Mazowiecki, ówczesny pierwszy niekomunistyczny premier Polski, oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Obecnie ku pamięci tego wydarzenia wybudowano tutaj Ośrodek Spotkań. Msza była odprawiona przez arcybiskupa opolskiego Alfonsa Nossola w dwóch językach: polskim i niemieckim. Najbardziej pamiętnym momentem było przekazanie sobie znaku pokoju przez Mazowieckiego i Kohla. Gest ten później zaowocował podpisaniem wielu umów zawiązujących współpracę pomiędzy naszymi państwami. 

Gdzie miała się odbyć msza pojednania?

Wizyta kanclerza Niemiec w naszym kraju rozpoczęła się 9 listopada 1989 roku. Tego samego dnia został zburzony mur berliński. Wówczas Kohl musiał przerwać swój pobyt w naszym kraju i powrócił do Niemiec. Jednak po dwóch dniach wznowił swoją wizytę. Jednym z wielu wspólnych elementów miało być uczestnictwo w wspólnej mszy świętej. Pierwotnie zakładano, że uroczystość odbędzie się na Górze Św. Anny, ponieważ jest to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na Śląsku. Jednak owa lokalizacja gdzie łączą się trzy kultury: polska, niemiecka i czeska była zbyt kontrowersyjna. Wizyta niemieckiego kanclerza mogła wywołać zbyt wiele negatywnych emocji, gdyż właśnie tu na Górze Św. Anny, polscy i niemieccy żołnierze walczyli przeciw sobie w III Powstaniu Śląskim. Dlatego Krzyżowa koło Świdnicy została wybrana praktycznie w ostatnim momencie. 

Spotkanie Kohla i Mazowieckiego

Do Krzyżowej pierwszy dotarł premier Mazowiecki, a pół godziny później kanclerz Kohl wraz z swoją delegaturą oraz dziennikarzami. Przed odbyciem się uroczystej mszy, obaj panowie udali się do kościoła św. Michała by móc oddać się modlitwie oraz obejrzeć wystawę przedstawiającą historię powstania wsi i jego najsłynniejszych mieszkańców. Następnie kanclerz z premierem umieścili pamiątkowy wpis w księdze parafialnej i udali się na plac znajdujący się w centrum zabudowań należących do kościoła.

Powitani zostali przez tłum obywateli z Polski oraz Niemiec nad którym powiewały flagi obu krajów oraz liczne transparenty. Mowę powitalną do wszystkich zgromadzonych skierował ks. proboszcz Bolesław Kałuża. Mszę koncelebrowali dwaj polscy duchowni: ks. Bolesław Kałuża oraz biskup Tadeusz Rybak, a z niemieckiej strony prałat Paul Bocklett oraz Adalbert Kurzeja pod przewodnictwem biskupa Alfonsa Nossola. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami msza odbyła się w dwóch językach: polskim i niemieckim, a wszyscy zgromadzeni na nabożeństwie dostali broszurki by mogli czynnie uczestniczyć w liturgii.

Msza pojednania – Homilia o przebaczeniu

Specjalnie na tą okazję została przygotowana homilia. Biskup Nossol podkreślał w niej jak ważne dla obu krajów jest pojednanie oraz wzajemne przebaczenie, by móc dzięki temu budować nowe relacje pomiędzy naszymi narodami. Wiele czasu poświęcił postaci Helmuta Jamesa von Moltke, który będąc głęboko wierzącym chrześcijaninem wyznawał ideę dążenia do życia w państwie opartym na wartościach chrześcijańskich. Po homilii odmówiono wspólnie modlitwę powszechną. Wzniesiono modły za Europę, brak podziałów oraz dążenia do jedności i niesienia pomocy, by oba narody mogły być wolne od wojen oraz katastrof. Kanclerz Kohl podkreślał wartość historyczną miejsca, w którym odbywała się uroczystość. Zaś premier Mazowiecki wykazywał potrzebę braterstwa i jednocześnie wyrażając nadzieję, że właśnie to miejsce umocni więzi pomiędzy naszymi narodami. Wykazał się także zrozumieniem dla przerwania wizyty w związku z wydarzeniami w Berlinie. 

Po odmówieniu modlitwy eucharystycznej przekazany został znak pokoju pomiędzy kanclerzem niemieckim jak i polskim premierem. Gest ten zapadł wszystkim nie tylko na długo w pamięć lecz został również uwieczniony na fotografii, która następnego dnia obiegła światowe media i stała się symbolem nowych stosunków polsko-niemieckich.